Regional tillväxtpolitik

Näringsutskottets betänkande 2018/19:NU8

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 28 mars 2019

Nästa händelse: Beredning 7 mars 2019

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

48 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-02-14
Justering: 2019-03-14
Trycklov: 2019-03-25
Betänkande 2018/19:NU8
3

Debatt

Bordläggning: 2019-03-27
Debatt i kammaren: 2019-03-28
4

Beslut

Beslut: 2019-03-28