Riksdagens parlamentariska ledningsorganisation samt ny förvaltningsorganisation för riksdagen

Konstitutionsutskottets betänkande 1999/2000:KU19

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 maj 2000

Beslut

Riksdagens parlamentariska ledningsorganisation ändras (KU19)

Riksdagens parlamentarisk ledningsorganisation ändras fr.o.m. den 1 juli 2000. En ny riksdagsstyrelse inrättas. Styrelsen övertar beslutsuppgifter från talmanskonferensen och förvaltningsstyrelsen. Kammarsekreteraren, med tjänstebenämningen riksdagsdirektör, blir inför styrelsen ansvarig för ledningen av hela riksdagens förvaltning. Riksdagen beslutade också om en ny instruktion för den samlade riksdagsförvaltningen.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

2 framställning / redogörelse
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2000-04-27
Justering: 2000-05-09
Betänkande 1999/2000:KU19

Riksdagens parlamentariska ledningsorganisation ändras (KU19)

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen godkänner talmanskonferensens förslag till ändrad parlamentarisk ledningsorganisation. En ny riksdagsstyrelse inrättas. Styrelsen övertar beslutsuppgifter från talmanskonferensen och förvaltningsstyrelsen. Kammarsekreteraren, med tjänstebenämningen riksdagsdirektör, blir inför styrelsen ansvarig för ledningen av hela riksdagens förvaltning. Utskottet föreslår också att riksdagen godkänner talmanskonferensens förslag till instruktion för den samlade riksdagsförvaltningen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2000-05-18
4

Beslut

Beslut: 2000-05-18

Protokoll med beslut