Riksdagsservice

Konstitutionsutskottets betänkande 1988/89:KU16

Beslutat: 15 december 1988

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 framställning / redogörelse, 7 motioner
2

Beredning

Justering: 1988-12-01
Betänkande 1988/89:KU16

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Ingen information att visa
4

Beslut

Beslut: 1988-12-15