Riksrevisionens årsredovisning för 2017

Finansutskottets betänkande 2017/18:FiU27

Planerat beslutsdatum: 25 april 2018

Nästa händelse: Beredning 10 april 2018

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

1 framställning / redogörelse
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-04-10
Justering: 2018-04-19
Trycklov: 2018-04-20
Betänkande 2017/18:FiU27
3

Debatt

Bordläggning: 2018-04-24
Debatt i kammaren: 2018-04-25
4

Beslut

Beslut: 2018-04-25