Riksrevisionens rapport om fastställande av föräldrapenning för egenföretagare

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2018/19:SfU6

Planerat beslutsdatum:

Nästa händelse: Beredning 9 oktober 2018

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

1 skrivelse
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-10-09
Justering: 2018-10-18
Trycklov: 2018-10-19
Betänkande 2018/19:SfU6
3

Debatt

Information kommer
4

Beslut

Information kommer