Riksrevisionens rapport om inkomsteffekter av bruksvärdessystemet

Civilutskottets betänkande 2017/18:CU23

Ärendet är klart för beslut

Planerat beslutsdatum: 23 maj 2018

Nästa händelse: Beslut 23 maj 2018

Utskottets förslag

Regler om hyressättning har granskats (CU23)

Civilutskottet har behandlat en skrivelse från regeringen. Den handlar om Riksrevisionens granskning av hur det statliga systemet för hyressättning, det så kallade bruksvärdessystemet, påverkar hyresgästers inkomst, utbildning och barnafödande. Riksrevisionen konstaterar bland annat att hyressättning enligt det systemet kan påverka personers inkomstutveckling negativt.

Regeringen välkomnar Riksrevisionens rapport men tycker inte att den kan ge svar på frågan om hur reglerna bör vara utformade.

Civilutskottet delar regeringens bedömning av rapporten och föreslår att riksdagen lägger skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

 

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 skrivelse
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-04-10
Justering: 2018-04-26
Trycklov: 2018-05-07
Betänkande 2017/18:CU23

Regler om hyressättning har granskats (CU23)

Civilutskottet har behandlat en skrivelse från regeringen. Den handlar om Riksrevisionens granskning av hur det statliga systemet för hyressättning, det så kallade bruksvärdessystemet, påverkar hyresgästers inkomst, utbildning och barnafödande. Riksrevisionen konstaterar bland annat att hyressättning enligt det systemet kan påverka personers inkomstutveckling negativt.

Regeringen välkomnar Riksrevisionens rapport men tycker inte att den kan ge svar på frågan om hur reglerna bör vara utformade.

Civilutskottet delar regeringens bedömning av rapporten och föreslår att riksdagen lägger skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

 

Förslagspunkter

1. Inkomsteffekter av bruksvärdessystemet

Utskottets förslag:
Riksdagen lägger skrivelse 2017/18:134 till handlingarna.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-05-16
Debatt i kammaren: 2018-05-17
4

Beslut

Beslut: 2018-05-23
1 förslagspunkt

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Inkomsteffekter av bruksvärdessystemet

Utskottets förslag:
Riksdagen lägger skrivelse 2017/18:134 till handlingarna.