Riksrevisionens rapport om Klimatklivet

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2019/20:MJU4

Planerat beslutsdatum:

Nästa händelse: Beredning 18 juni 2019

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

1 skrivelse
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-06-18
Justering: 2019-10-03
Trycklov: 2019-10-10
Betänkande 2019/20:MJU4
3

Debatt

Information kommer
4

Beslut

Information kommer