Riksrevisionens rapport om nedsatt moms på livsmedel

Skatteutskottets betänkande 2018/19:SkU8

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 27 mars 2019

Nästa händelse: Bordläggning 26 mars 2019

Utskottets förslag

Nedsatt moms på livsmedel har granskats (SkU8)

Skatteutskottet har behandlat en skrivelse från regeringen. Den handlar om Riksrevisionens granskning om den nedsatta mervärdesskatten, momsen, på livsmedel. Mer specifikt har Revisionen granskat om det är en kostnadseffektiv åtgärd för att förstärka köpkraften hos barnfamiljer och hushåll med låga inkomster.

Sedan 1 januari 1996 är momsen på livsmedel nedsatt till 12 procent. Riksrevisionen konstaterar att sänkningen kostar mycket och är inte ett kostnadseffektivt sätt att förstärka köpkraften hos barnfamiljer och hushåll med låga inkomster.

Regeringen välkomnar Riksrevisionens granskningsrapport och tycker att den ger djupare kunskap om hur sänkt moms på livsmedel fungerar som en fördelningspolitisk åtgärd. Den ger också ett bra underlag för framtida arbete.

Skatteutskottet delar regeringens bedömning och föreslår att riksdagen lägger skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 skrivelse
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-02-12
Justering: 2019-03-12
Trycklov: 2019-03-14
Reservationer 1
Betänkande 2018/19:SkU8

Nedsatt moms på livsmedel har granskats (SkU8)

Skatteutskottet har behandlat en skrivelse från regeringen. Den handlar om Riksrevisionens granskning om den nedsatta mervärdesskatten, momsen, på livsmedel. Mer specifikt har Revisionen granskat om det är en kostnadseffektiv åtgärd för att förstärka köpkraften hos barnfamiljer och hushåll med låga inkomster.

Sedan 1 januari 1996 är momsen på livsmedel nedsatt till 12 procent. Riksrevisionen konstaterar att sänkningen kostar mycket och är inte ett kostnadseffektivt sätt att förstärka köpkraften hos barnfamiljer och hushåll med låga inkomster.

Regeringen välkomnar Riksrevisionens granskningsrapport och tycker att den ger djupare kunskap om hur sänkt moms på livsmedel fungerar som en fördelningspolitisk åtgärd. Den ger också ett bra underlag för framtida arbete.

Skatteutskottet delar regeringens bedömning och föreslår att riksdagen lägger skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Förslagspunkter

1. Riksrevisionens rapport om nedsatt moms på livsmedel

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:3017 av Bo Broman m.fl. (SD) och

lägger skrivelse 2018/19:29 till handlingarna.

Reservation 1 (SD)

3

Debatt

Bordläggning: 2019-03-26
Debatt i kammaren: 2019-03-27
4

Beslut

Beslut: 2019-03-27
1 förslagspunkt

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Riksrevisionens rapport om nedsatt moms på livsmedel

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:3017 av Bo Broman m.fl. (SD) och

lägger skrivelse 2018/19:29 till handlingarna.

Reservation 1 (SD)