Riksrevisionens rapport om säkra och effektiva läkemedel

Socialutskottets betänkande 2016/17:SoU12

Planerat beslutsdatum: 2 mars 2017
Nästa händelse: Trycklov 27 februari 2017

Riksrevisionens rapport om säkra och effektiva läkemedel

Dokumentet är inte publicerat
1

Förslag

2 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-01-26
Justering: 2017-02-21
Trycklov: 2017-02-27
Betänkande 2016/17:SoU12
3

Debatt

Bordläggning: 2017-03-01
Debatt i kammaren: 2017-03-02
4

Beslut

Beslut: 2017-03-02