Riksrevisionens rapport om statligt ägda bolag med samhällsuppdrag

Näringsutskottets betänkande 2017/18:NU24

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 13 juni 2018

Nästa händelse: Justering 5 juni 2018

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 skrivelse
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-05-17
Justering: 2018-06-05
Trycklov: 2018-06-07
Betänkande 2017/18:NU24
3

Debatt

Bordläggning: 2018-06-11
Debatt i kammaren: 2018-06-12
4

Beslut

Beslut: 2018-06-13