Riksrevisionens rapport om uppföljning av deltagare i förberedande och orienterande utbildning inom etableringsuppdraget

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2018/19:AU5

Planerat beslutsdatum: 28 februari 2019

Nästa händelse: Beredning 24 januari 2019

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 skrivelse
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-01-24
Justering: 2019-02-07
Trycklov: 2019-02-25
Betänkande 2018/19:AU5
3

Debatt

Bordläggning: 2019-02-27
Debatt i kammaren: 2019-02-28
4

Beslut

Beslut: 2019-02-28