Sjöfartsfrågor

Trafikutskottets betänkande 2018/19:TU14

Planerat beslutsdatum: 12 juni 2019

Nästa händelse: Beredning 11 april 2019

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

26 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-04-11
Justering: 2019-05-09
Betänkande 2018/19:TU14
3

Debatt

Bordläggning: 2019-06-04
Debatt i kammaren: 2019-06-05
4

Beslut

Beslut: 2019-06-12