Skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus

Skatteutskottets betänkande 1995/96:SkU32

Beslutat: 11 juni 1996

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

9 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 1996-05-30
Justering: 1996-06-04
Betänkande 1995/96:SkU32

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1996-06-11
4

Beslut

Beslut: 1996-06-11

Protokoll med beslut