Skogspolitik

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2016/17:MJU13

Nej till motioner om skogspolitik (MJU13)

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motionsförslag om skogspolitik. Anledningen är bland annat att det redan pågår arbete inom området. Motionerna handlar bland annat om skogar med höga naturvärden, frivilliga avsättningar av skog och skogsbruk och skogsskötsel.

Planerat beslutsdatum: 27 april 2017
Nästa händelse: Bordläggning 26 april 2017

Hela betänkandet

Betänkande 2016/17:MJU13 (pdf, 452 kB)
Sammanfattning
Utskottet föreslår att riksdagen avslår samtliga motionsyrkanden om skogspolitik från allmänna motionstiden 2016/17. Yrkandena rör bl.a. skogar med höga naturvärden, frivilliga avsättningar av skog, skogens sociala värden samt skogsbruk och skogsskötsel. Utskottet hänvisar bl.a. till pågående arbete och gällande regelverk. Vissa motionsyrkanden tar upp samma eller i huvudsak samma frågor som riksdagen har behandlat tidigare under valperioden och dessa behandlas därför förenklat.
I betänkandet finns 14 reservationer (M, SD, C, V).
Behandlade förslag
Ett sextiotal yrkanden i motioner från allmänna motionstiden 2016/17.

Innehållsförteckning

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

Utskottets överväganden

De
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
1

Förslag

19 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-03-14
Justering: 2017-03-30
Trycklov: 2017-04-03
Reservationer 14
Betänkande 2016/17:MJU13

Nej till motioner om skogspolitik (MJU13)

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motionsförslag om skogspolitik. Anledningen är bland annat att det redan pågår arbete inom området. Motionerna handlar bland annat om skogar med höga naturvärden, frivilliga avsättningar av skog och skogsbruk och skogsskötsel.

Förslagspunkter

1. De nationella miljömålen

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:161 av Ann-Britt Åsebol (M) och

2016/17:1991 av Jens Holm m.fl. (V) yrkandena 1 och 7.

Reservation 1 (V)

2. Skogar med höga naturvärden

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:1991 av Jens Holm m.fl. (V) yrkandena 3 och 6.

Reservation 2 (V)

3. Frivilliga avsättningar av skog

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1991 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 2 och

2016/17:3172 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) yrkande 3.

Reservation 3 (M, C)
Reservation 4 (V)

4. En kompletterande arbetsmetod för skydd av värdefull skog

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:2022 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 17 och

2016/17:2450 av Anders Forsberg m.fl. (SD) yrkande 3.

Reservation 5 (SD)
Reservation 6 (C)

5. Skogens betydelse för klimat samt bioekonomi

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:2151 av Jonas Gunnarsson m.fl. (S) yrkande 1,

2016/17:2798 av Anna Wallén m.fl. (S) och

2016/17:3034 av Per Åsling och Daniel Bäckström (båda C).

6. Skogens sociala värden

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:1991 av Jens Holm m.fl. (V) yrkandena 9 och 10.

Reservation 7 (V)

7. Markägarens rättsliga ansvar

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1991 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 4 och

2016/17:2450 av Anders Forsberg m.fl. (SD) yrkande 8.

Reservation 8 (SD)
Reservation 9 (V)

8. Skogsbruk och skogsskötsel

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1991 av Jens Holm m.fl. (V) yrkandena 5 och 8 samt

2016/17:2450 av Anders Forsberg m.fl. (SD) yrkande 13.

Reservation 10 (SD)
Reservation 11 (V)

9. Markavvattning och dikning av skogsmark

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:2419 av Mikael Eskilandersson och Roger Hedlund (båda SD) och

2016/17:2450 av Anders Forsberg m.fl. (SD) yrkande 11.

Reservation 12 (SD)

10. Avverkningsanmälningar

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:2022 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 21 och

2016/17:2450 av Anders Forsberg m.fl. (SD) yrkandena 9 och 10.

Reservation 13 (SD)
Reservation 14 (C)

11. Certifiering av skogsbruk

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:2022 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 15.

12. Användning av främmande trädslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:2881 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M).

13. Mål för andelen träbyggande

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:972 av Jamal Mouneimne och Helén Pettersson i Umeå (båda S) yrkande 1.

14. Motioner som bereds förenklat

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-04-26
Debatt i kammaren: 2017-04-27
4

Beslut

Beslut: 2017-04-27
14 förslagspunkter

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. De nationella miljömålen

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:161 av Ann-Britt Åsebol (M) och

2016/17:1991 av Jens Holm m.fl. (V) yrkandena 1 och 7.

Reservation 1 (V)

2. Skogar med höga naturvärden

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:1991 av Jens Holm m.fl. (V) yrkandena 3 och 6.

Reservation 2 (V)

3. Frivilliga avsättningar av skog

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1991 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 2 och

2016/17:3172 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) yrkande 3.

Reservation 3 (M, C)
Reservation 4 (V)

4. En kompletterande arbetsmetod för skydd av värdefull skog

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:2022 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 17 och

2016/17:2450 av Anders Forsberg m.fl. (SD) yrkande 3.

Reservation 5 (SD)
Reservation 6 (C)

5. Skogens betydelse för klimat samt bioekonomi

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:2151 av Jonas Gunnarsson m.fl. (S) yrkande 1,

2016/17:2798 av Anna Wallén m.fl. (S) och

2016/17:3034 av Per Åsling och Daniel Bäckström (båda C).

6. Skogens sociala värden

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:1991 av Jens Holm m.fl. (V) yrkandena 9 och 10.

Reservation 7 (V)

7. Markägarens rättsliga ansvar

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1991 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 4 och

2016/17:2450 av Anders Forsberg m.fl. (SD) yrkande 8.

Reservation 8 (SD)
Reservation 9 (V)

8. Skogsbruk och skogsskötsel

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1991 av Jens Holm m.fl. (V) yrkandena 5 och 8 samt

2016/17:2450 av Anders Forsberg m.fl. (SD) yrkande 13.

Reservation 10 (SD)
Reservation 11 (V)

9. Markavvattning och dikning av skogsmark

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:2419 av Mikael Eskilandersson och Roger Hedlund (båda SD) och

2016/17:2450 av Anders Forsberg m.fl. (SD) yrkande 11.

Reservation 12 (SD)

10. Avverkningsanmälningar

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:2022 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 21 och

2016/17:2450 av Anders Forsberg m.fl. (SD) yrkandena 9 och 10.

Reservation 13 (SD)
Reservation 14 (C)

11. Certifiering av skogsbruk

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:2022 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 15.

12. Användning av främmande trädslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:2881 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M).

13. Mål för andelen träbyggande

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:972 av Jamal Mouneimne och Helén Pettersson i Umeå (båda S) yrkande 1.

14. Motioner som bereds förenklat

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.