Skriftväxling till skatteavtalet mellan Sverige och Schweiz

Skatteutskottets betänkande 2017/18:SkU23

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 7 juni 2018

Nästa händelse: Trycklov 1 juni 2018

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-05-17
Justering: 2018-05-17
Trycklov: 2018-06-01
Betänkande 2017/18:SkU23
3

Debatt

Bordläggning: 2018-06-05
Debatt i kammaren: 2018-06-07
4

Beslut

Beslut: 2018-06-07