Slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1989/90, m.m. (utbildningsdepartementet)

Utbildningsutskottets betänkande 1988/89:UbU32

Beslutat: 8 juni 1989

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

6 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Justering: 1989-05-25
Betänkande 1988/89:UbU32

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Ingen information att visa
4

Beslut

Beslut: 1989-06-08