Smittskyddsinstitutet m.m.

Socialutskottets betänkande 1992/93:SoU28

Beslutat: 8 juni 1993

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 1993-05-11
Justering: 1993-05-27
Betänkande 1992/93:SoU28

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1993-06-07
4

Beslut

Beslut: 1993-06-08

Protokoll med beslut