Snabbare omval

Konstitutionsutskottets betänkande 2017/18:KU18

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 januari 2018

Beslut

Snabbare omval (KU18)

Spela video
Laddar {{loadingpercent}}%
Spela video
Spela video

00:00 00:00
00:00

Reglerna för omval ändras. Tanken är att omval ska kunna hållas snabbare och att samma förutsättningar så långt möjligt ska gälla vid ett omval som vid det ordinarie valet. Omval ska hållas så fort som möjligt och senast inom tre månader efter det att Valprövningsnämnden har beslutat om omval. Inga nya partier ska kunna anmälas till det. Bara de partibeteckningar ska användas som användes i det val som omvalet gäller. Anmälan av ett partis kandidater till ett val ska som utgångspunkt gälla även för omvalet, men ändringar ska kunna göras om det behövs.

Tidsfristerna för att skicka ut röstkort kortas. Överklaganden av ett beslut om att fastställa valresultatet ska lämnas in direkt till Valprövningsnämnden. Rätten för alla att yttra sig över överklaganden i val tas bort.

De nya reglerna börjar gälla den 1 mars 2018. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Riksdagen har även behandlat motioner från den allmänna motionstiden 2017. Riksdagen sa nej till förslagen i motionerna.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

8 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-11-30
Justering: 2017-12-19
Trycklov: 2017-12-21
Reservationer 4
Betänkande 2017/18:KU18

Snabbare omval (KU18)

Reglerna för omval ändras. Tanken är att omval ska kunna hållas snabbare och att samma förutsättningar så långt möjligt ska gälla vid ett omval som vid det ordinarie valet. Omval ska hållas så fort som möjligt och senast inom tre månader efter det att Valprövningsnämnden har beslutat om omval. Inga nya partier ska kunna anmälas till det. Bara de partibeteckningar ska användas som användes i det val som omvalet gäller. Anmälan av ett partis kandidater till ett val ska som utgångspunkt gälla även för omvalet, men ändringar ska kunna göras om det behövs.

Tidsfristerna för att skicka ut röstkort kortas. Överklaganden av ett beslut om att fastställa valresultatet ska lämnas in direkt till Valprövningsnämnden. Rätten för alla att yttra sig över överklaganden i val tas bort.

De nya reglerna börjar gälla den 1 mars 2018. Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Konstitutionsutskottet har även behandlat motioner från den allmänna motionstiden 2017. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till förslagen i motionerna.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-01-16
Debatt i kammaren: 2018-01-17
4

Beslut

Beslut: 2018-01-17
5 förslagspunkter, 1 acklamation, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 17 januari 2018

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Lagförslag om förfarandet vid omval

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i vallagen (2005:837),
2. lag om ändring i folkomröstningslagen (1979:369).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:38 punkterna 1 och 2.

2. Framtida reglering av förfarandet vid omval

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3937 av Per-Ingvar Johnsson (C) yrkandena 1 och 2.

Reservation 1 (C)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 104 0 0 9
M 75 0 0 8
SD 41 0 0 4
MP 21 0 0 3
C 0 18 0 4
V 17 0 0 4
L 17 0 0 2
KD 15 0 0 1
- 3 0 0 3
Totalt 293 18 0 38


3. Valhemlighet och valsäkerhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:65 av Angelika Bengtsson (SD) yrkande 1,

2017/18:320 av Edward Riedl (M) och

2017/18:3588 av Tina Acketoft m.fl. (L) yrkande 4.

Reservation 2 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 104 0 0 9
M 75 0 0 8
SD 41 0 0 4
MP 21 0 0 3
C 18 0 0 4
V 17 0 0 4
L 0 17 0 2
KD 15 0 0 1
- 3 0 0 3
Totalt 294 17 0 38


4. Valhemlighet och valsedlar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:65 av Angelika Bengtsson (SD) yrkande 2,

2017/18:2081 av Markus Wiechel (SD),

2017/18:2863 av Rickard Nordin (C) och

2017/18:3936 av Jonas Millard och Fredrik Eriksson (båda SD).

Reservation 3 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 104 0 0 9
M 75 0 0 8
SD 1 40 0 4
MP 21 0 0 3
C 18 0 0 4
V 17 0 0 4
L 17 0 0 2
KD 15 0 0 1
- 0 3 0 3
Totalt 268 43 0 38


5. Valhemlighet för synskadade

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1349 av Edward Riedl (M) och

2017/18:3588 av Tina Acketoft m.fl. (L) yrkande 5.

Reservation 4 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 104 0 0 9
M 75 0 0 8
SD 41 0 0 4
MP 21 0 0 3
C 18 0 0 4
V 17 0 0 4
L 0 17 0 2
KD 15 0 0 1
- 3 0 0 3
Totalt 294 17 0 38