Sprängämnesinspektionen m.m.

Försvarsutskottets betänkande 2000/01:FöU11

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 maj 2001

Beslut

Sprängämnesinspektionen läggs ned (FöU11)

Sprängämnesinspektionen läggs ned den 30 september 2001 och verksamheten där förs över till Statens räddningsverk.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen
Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2001-04-26
Justering: 2001-05-08
Trycklov: 2001-05-09
Betänkande 2000/01:FöU11

Sprängämnesinspektionen läggs ned (FöU11)

Försvarsutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag att lägga ned Sprängämnesinspektionen den 30 september 2001 och att föra över verksamheten där till Statens räddningsverk.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2001-05-16
4

Beslut

Beslut: 2001-05-16

Protokoll med beslut