Stärkt koppling mellan skola och arbetsliv

Utbildningsutskottets betänkande 2017/18:UbU9

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 7 februari 2018

Nästa händelse: Justering 30 januari 2018

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

3 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-11-09
Justering: 2018-01-30
Trycklov: 2018-02-02
Betänkande 2017/18:UbU9
3

Debatt

Bordläggning: 2018-02-06
Debatt i kammaren: 2018-02-07
4

Beslut

Beslut: 2018-02-07