Stärkt ordning och säkerhet i domstol

Justitieutskottets betänkande 2018/19:JuU23

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 15 maj 2019

Nästa händelse: Beredning 25 april 2019

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-04-25
Justering: 2019-05-09
Trycklov: 2019-05-10
Betänkande 2018/19:JuU23
3

Debatt

Bordläggning: 2019-05-14
Debatt i kammaren: 2019-05-15
4

Beslut

Beslut: 2019-05-15