Statens budget för 2017

Finansutskottets betänkande 2016/17:FiU10

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum:

Nästa händelse:  1 januari 0001

Sammanfattning av ärendet

Finansutskottets sammanställning av statens budget för 2017 (FiU10)

Ärendets gång

1

Förslag

Information kommer
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2016-12-13
Justering: 2016-12-16
Trycklov: 2016-12-16
Betänkande 2016/17:FiU10
3

Debatt

Information kommer
4

Beslut

Information kommer