Statliga företag

Näringsutskottets betänkande 2018/19:NU4

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 27 februari 2019

Nästa händelse: Beredning 7 februari 2019

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

30 motioner, 1 skrivelse

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-12-20
Justering: 2019-02-14
Trycklov: 2019-02-22
Betänkande 2018/19:NU4
3

Debatt

Bordläggning: 2019-02-26
Debatt i kammaren: 2019-02-27
4

Beslut

Beslut: 2019-02-27