Statsbudgeten för budgetåret 1993/94 (Miljö- och naturresursdepartementet)

JoUs betänkande 1992/93:JoU12

Beslutat: 1 april 1993

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

10 motioner, 2 propositioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 1993-02-16
Justering: 1993-03-09
Betänkande 1992/93:JoU12

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1993-03-31
4

Beslut

Beslut: 1993-04-01

Protokoll med beslut