Straffrättsliga frågor

Justitieutskottets betänkande 2018/19:JuU11

Planerat beslutsdatum:

Nästa händelse: Beredning 28 februari 2019

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

112 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-02-28
Justering: 2019-03-28
Trycklov: 2019-03-29
Betänkande 2018/19:JuU11
3

Debatt

Information kommer
4

Beslut

Information kommer