Styrande principer inom hälso- och sjukvården och en förstärkt vårdgaranti

Socialutskottets betänkande 2017/18:SoU22

Ärendet är avslutat

Planerat beslutsdatum: 23 maj 2018

Nästa händelse: Beslut 23 maj 2018

Utskottets förslag

Vården ska ges närmare befolkningen (SoU22)

Landstingen ska organisera hälso- och sjukvårdsverksamheten så att vården kan ges nära befolkningen. Det vill säga att vården i större utsträckning flyttas från sjukhus till exempelvis vårdcentraler och hälsocentraler. En person som är i behov av vård ska dessutom vara garanterad en medicinsk bedömning av läkare eller annan legitimerad personal inom en viss tid. I dag är enskilda personer endast garanterade att få besöka en läkare inom en viss tid. Förslaget är en del av regeringens arbete med en omstrukturering av vården.

Socialutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Lagändringen föreslås börja gälla den 1 januari 2019.

Utskottet vill samtidigt betona vikten av tillgänglighet inom primärvården. Därför vill utskottet att riksdagen riktar en uppmaning, ett så kallat tillkännagivande, till regeringen om att ta initiativ till att ta fram en samlad definition av primärvårdens uppdrag och funktion.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Utskottet gör ett tillkännagivande till regeringen. Enligt utskottet bör regeringen ta initiativ till att skapa en samlad definition av primärvårdens uppdrag och funktion med syfte att stärka patientens tillgång till en jämlik primärvård oavsett var i landet patienten bor och återkomma till riksdagen med förslag. Avslag på övriga motionsyrkanden.

Ärendets gång

1

Förslag

15 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-03-20
Justering: 2018-04-24
Trycklov: 2018-05-07
Reservationer 16
Betänkande 2017/18:SoU22

Vården ska ges närmare befolkningen (SoU22)

Landstingen ska organisera hälso- och sjukvårdsverksamheten så att vården kan ges nära befolkningen. Det vill säga att vården i större utsträckning flyttas från sjukhus till exempelvis vårdcentraler och hälsocentraler. En person som är i behov av vård ska dessutom vara garanterad en medicinsk bedömning av läkare eller annan legitimerad personal inom en viss tid. I dag är enskilda personer endast garanterade att få besöka en läkare inom en viss tid. Förslaget är en del av regeringens arbete med en omstrukturering av vården.

Socialutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Lagändringen föreslås börja gälla den 1 januari 2019.

Utskottet vill samtidigt betona vikten av tillgänglighet inom primärvården. Därför vill utskottet att riksdagen riktar en uppmaning, ett så kallat tillkännagivande, till regeringen om att ta initiativ till att ta fram en samlad definition av primärvårdens uppdrag och funktion.

Förslagspunkter

1. Regeringens lagförslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30),
2. lag om ändring i patientlagen (2014:821).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:83 punkterna 1 och 2 samt avslår motionerna

2017/18:3983 av Per Ramhorn m.fl. (SD) och

2017/18:3989 av Anders W Jonsson (C) yrkande 1.

Reservation 1 (SD)
Reservation 2 (C)

2. Ytterligare förslag om vårdgarantin

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:3987 av Emma Henriksson m.fl. (KD) yrkandena 2-4 och

2017/18:3989 av Anders W Jonsson (C) yrkande 2.

Reservation 3 (SD, C)
Reservation 4 (KD)

3. Uppföljning av den förstärkta vårdgarantin

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:3987 av Emma Henriksson m.fl. (KD) yrkande 5,

2017/18:3988 av Bengt Eliasson m.fl. (L) yrkande 2 och

2017/18:3990 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 2.

Reservation 5 (M)
Reservation 6 (L)
Reservation 7 (KD)

4. Begreppet nära vård och primärvårdens uppdrag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen bör ta initiativ till att skapa en samlad definition av primärvårdens uppdrag och funktion med syfte att stärka patientens tillgång till en jämlik primärvård oavsett var i landet patienten bor och återkomma till riksdagen med förslag och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2017/18:3421 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkandena 7 och 10,

2017/18:3568 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkandena 9 och 10,

2017/18:3651 av Emma Henriksson m.fl. (KD, M, C, L) yrkande 3 och

2017/18:3987 av Emma Henriksson m.fl. (KD) yrkande 1.

Reservation 8 (S, MP, V)

5. Styrande principer inom hälso- och sjukvården

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:2147 av Lars Mejern Larsson m.fl. (S) yrkandena 1-3 och

2017/18:3982 av Karin Rågsjö m.fl. (V) yrkandena 1 och 2.

Reservation 9 (V)

6. Fast läkare eller vårdkontakt

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:3421 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkande 9,

2017/18:3568 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 8,

2017/18:3685 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 56,

2017/18:3988 av Bengt Eliasson m.fl. (L) yrkande 1 och

2017/18:3990 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 3.

Reservation 10 (M)
Reservation 11 (SD, C)
Reservation 12 (L)

7. Prestationsbaserat statsbidrag för att korta vårdköerna

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:3651 av Emma Henriksson m.fl. (KD, M, C, L) yrkande 1 och

2017/18:3990 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 1.

Reservation 13 (M, C, L, KD)

8. Utvärdering och utvidgning av den nationella vårdgarantin

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:3226 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkande 52,

2017/18:802 av Rikard Larsson m.fl. (S) yrkande 4,

2017/18:1638 av Per Ramhorn m.fl. (SD) yrkandena 24, 28, 53, 75 och 80,

2017/18:2940 av Karin Rågsjö m.fl. (V) yrkande 2,

2017/18:3421 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkande 2 och

2017/18:3568 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 2.

Reservation 14 (M)
Reservation 15 (SD)
Reservation 16 (V)

3

Debatt

Bordläggning: 2018-05-16
Debatt i kammaren: 2018-05-17
4

Beslut

Beslut: 2018-05-23
8 förslagspunkter

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Regeringens lagförslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30),
2. lag om ändring i patientlagen (2014:821).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:83 punkterna 1 och 2 samt avslår motionerna

2017/18:3983 av Per Ramhorn m.fl. (SD) och

2017/18:3989 av Anders W Jonsson (C) yrkande 1.

Reservation 1 (SD)
Reservation 2 (C)

2. Ytterligare förslag om vårdgarantin

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:3987 av Emma Henriksson m.fl. (KD) yrkandena 2-4 och

2017/18:3989 av Anders W Jonsson (C) yrkande 2.

Reservation 3 (SD, C)
Reservation 4 (KD)

3. Uppföljning av den förstärkta vårdgarantin

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:3987 av Emma Henriksson m.fl. (KD) yrkande 5,

2017/18:3988 av Bengt Eliasson m.fl. (L) yrkande 2 och

2017/18:3990 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 2.

Reservation 5 (M)
Reservation 6 (L)
Reservation 7 (KD)

4. Begreppet nära vård och primärvårdens uppdrag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen bör ta initiativ till att skapa en samlad definition av primärvårdens uppdrag och funktion med syfte att stärka patientens tillgång till en jämlik primärvård oavsett var i landet patienten bor och återkomma till riksdagen med förslag och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2017/18:3421 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkandena 7 och 10,

2017/18:3568 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkandena 9 och 10,

2017/18:3651 av Emma Henriksson m.fl. (KD, M, C, L) yrkande 3 och

2017/18:3987 av Emma Henriksson m.fl. (KD) yrkande 1.

Reservation 8 (S, MP, V)

5. Styrande principer inom hälso- och sjukvården

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:2147 av Lars Mejern Larsson m.fl. (S) yrkandena 1-3 och

2017/18:3982 av Karin Rågsjö m.fl. (V) yrkandena 1 och 2.

Reservation 9 (V)

6. Fast läkare eller vårdkontakt

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:3421 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkande 9,

2017/18:3568 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 8,

2017/18:3685 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 56,

2017/18:3988 av Bengt Eliasson m.fl. (L) yrkande 1 och

2017/18:3990 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 3.

Reservation 10 (M)
Reservation 11 (SD, C)
Reservation 12 (L)

7. Prestationsbaserat statsbidrag för att korta vårdköerna

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:3651 av Emma Henriksson m.fl. (KD, M, C, L) yrkande 1 och

2017/18:3990 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 1.

Reservation 13 (M, C, L, KD)

8. Utvärdering och utvidgning av den nationella vårdgarantin

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:3226 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkande 52,

2017/18:802 av Rikard Larsson m.fl. (S) yrkande 4,

2017/18:1638 av Per Ramhorn m.fl. (SD) yrkandena 24, 28, 53, 75 och 80,

2017/18:2940 av Karin Rågsjö m.fl. (V) yrkande 2,

2017/18:3421 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkande 2 och

2017/18:3568 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 2.

Reservation 14 (M)
Reservation 15 (SD)
Reservation 16 (V)