Sveriges antagande av rambeslutet om ömsesidigt erkännande av beslut om övervakningsåtgärder för brottsmisstänkta

Justitieutskottets betänkande 2008/09:JuU29

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 september 2009

Beslut

EU-beslut om övervakning i stället för frihetsberövande (JuU29)

EU arbetar för ett mer enhetligt rättssystem. Därför föreslås att ett medlemsland ska acceptera och verkställa ett beslut om övervakningsåtgärder taget i ett annat medlemsland. Målet är att färre personer ska frihetsberövas på den grunden att de saknar hemvist i ett visst land. Riksdagen godkände EU:s utkast till rambeslut.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2009-08-20
Justering: 2009-09-01
Betänkande publicerat: 2009-09-03
Trycklov: 2009-09-02
Reservationer 1
Betänkande 2008/09:JuU29

EU-beslut om övervakning i stället för frihetsberövande (JuU29)

EU arbetar för ett mer enhetligt rättssystem. Därför föreslås att ett medlemsland ska acceptera och verkställa ett beslut om övervakningsåtgärder taget i ett annat medlemsland. Målet är att färre personer ska frihetsberövas på den grunden att de saknar hemvist i ett visst land. Justitieutskottet föreslår att riksdagen godkänner EU:s utkast till rambeslut.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2009-09-16
4

Beslut

Beslut: 2009-09-16
1 förslagspunkt, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 16 september 2009

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Godkännande av utkast till rambeslut om ömsesidigt erkännande av beslut om övervakningsåtgärder för brottsmisstänkta

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner det inom Europeiska unionen upprättade utkastet till rambeslut om tillämpning mellan Europeiska unionens medlemsstater av principen om ömsesidigt erkännande på beslut om övervakningsåtgärder som ett alternativ till tillfälligt frihetsberövande.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:192 och avslår motion 2008/09:Ju26.

Reservation 1 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1080022
m850012
c23015
fp21007
kd17007
v01804
mp01603
Totalt25434160

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag