Sveriges tillträde till Förenta nationernas fördrag om fullständigt förbud mot kärnsprängningar samt till konventionen om förbud mot användning, lagring, produktion och överföring av antipersonella minor (truppminor) samt om deras förstöring (prop. 1997/98:175, prop. 1997/98:174)

Utrikesutskottets betänkande 1998/99:UU4

Planerat beslutsdatum:

Beslut

Förenta nationernas fördrag om fullständigt förbud mot kärnsprängningar samt Ottawakonventionen (UU4)

Riksdagen godkände Sveriges tillträde till Förenta nationernas fördrag om fullständigt förbud mot kärnsprängningar. Riksdagen godkände även Sveriges tillträde till konventionen om förbud mot användning, lagring, produktion och överföring av antipersonella minor (truppminor) samt om deras förstöring (Ottawakonventionen). Vissa delar av Ottawakonventionen tillämpas provisoriskt i avvaktan på konventionens ikraftträdande.

Ärendets gång

1

Förslag

2

Beredning

3

Debatt

4

Beslut