Terrorism

Justitieutskottets betänkande 2018/19:JuU16

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 8 maj 2019

Nästa händelse: Beredning 4 april 2019

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

23 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-03-14
Justering: 2019-04-25
Trycklov: 2019-04-26
Betänkande 2018/19:JuU16
3

Debatt

Bordläggning: 2019-05-06
Debatt i kammaren: 2019-05-07
4

Beslut

Beslut: 2019-05-08