Tilläggsbudget 2 för budgetåret 1997

Finansutskottets betänkande 1997/98:FiU11

Ärendet är avslutat

Beslutat: 20 november 1997

Beslut

Tilläggsbudget för 1997 (FiU11)

Riksdagen godkände regeringens förslag om tilläggsbudget 2 till statsbudgeten för budgetåret 1997. Bl.a. bemyndigades regeringen att under 1997 ta på sig ekonomiska förpliktelser i samband med regionalpolitiska åtgärder som innebär utgifter om högst 500 miljoner kronor under budgetåren 1998, 1999 och 2000. Regeringen gavs vidare i uppdrag att göra en översyn av riktlinjerna för skyddsrumsbyggandet och dess finansiering.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

10 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 1997-10-28
Justering: 1997-10-30
Betänkande 1997/98:FiU11

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1997-11-19
4

Beslut

Beslut: 1997-11-20

Protokoll med beslut