Tilläggsbudget 2 för budgetåret 1998

Finansutskottets betänkande 1998/99:FiU11

Ärendet är avslutat

Beslutat: 2 december 1998

Beslut

Tilläggsbudget 2 för budgetåret 1998 (FiU11)

Riksdagen godkände regeringens förslag i budgetpropositionen om tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 1998. Beslutet innebär anslagsökningar med netto 139 miljoner kronor och berör 52 anslag inom 16 utgiftsområden.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

3 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 1998-11-12
Justering: 1998-11-19
Betänkande 1998/99:FiU11

Tilläggsbudget 2 för budgetåret 1998 (FiU11)

Finansutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag i budgetpropositionen om tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 1998. Förslaget innebär anslagsökningar med netto 139 miljoner kronor och berör 52 anslag inom 16 utgiftsområden. Utskottet konstaterar att utvecklingen av de offentliga finanserna är positiv och att förslaget till tilläggsbudget ryms inom de budgetpolitiska målen. När 1998 års statsbudget beslutades hösten 1997 beräknades ett underskott om 15 miljarder kronor. Tillgängliga prognoser visar att budgeten kommer att visa ett överskott under 1998.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1998-12-02
4

Beslut

Beslut: 1998-12-02

Protokoll med beslut