Tilläggsbudget I inom Finansdepartementets och Kultur departementets områden

Kulturutskottets betänkande 1992/93:KrU9

Beslutat: 17 mars 1993

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 1993-02-09
Justering: 1993-02-25
Betänkande 1992/93:KrU9

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Ingen information att visa
4

Beslut

Beslut: 1993-03-17

Protokoll med beslut