Trafiksäkerhet

Trafikutskottets betänkande 2018/19:TU7

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 28 mars 2019

Nästa händelse: Bordläggning 27 mars 2019

Utskottets förslag

Körkortsutbildningssystemet för trafikskolor bör ses över (TU7)

Regeringen bör utreda hur körkortsutbildningssystemet kan bli effektivare och hur illegal övningskörningsverksamhet kan begränsas. Dessutom bör regeringen snarast sätta in vissa åtgärder för att hindra illegala trafikskolor. Det tycker Trafikutskottet som föreslår att riksdagen riktar ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om detta.

Enligt trafikutskottet bör körkortsutbildningen anpassas till ny teknik som kan utveckla körandet. Utbildningen behöver också förenklas och bli effektivare. Exempelvis genom att elever som har gjort en mindre miss på körprovet ska kunna få göra om det momentet i stället för att göra om hela provet.

Dessutom anser utskottet att regeringen redan nu kan genomföra åtgärder för att motverka illegala körskolor. Det handlar om att en handledare maximalt ska få ha tillstånd för tio elever jämfört med dagens femton. Möjligheten att införa tillståndsplikt för privatpersoner som äger fordon med dubbelkommando bör också ses över.

Förslaget om tillkännagivande kom i samband med att utskottet behandlade motioner från allmänna motionstiden 2018 om trafiksäkerhet. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motioner.

Utskottets förslag till beslut: Tillkännagivande dels om behovet av en generell översyn av förarutbildningen, dels om att antalet tillstånd som en handledare kan ha bör begränsas till tio stycken och att möjligheten att införa tillståndsplikt för innehav av fordon med dubbelkommando bör ses över. Bifall helt eller delvis till motionsyrkanden om detta. Avslag på övriga motioner.

Ärendets gång

1

Förslag

60 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-02-12
Justering: 2019-03-14
Trycklov: 2019-03-22
Reservationer 28
Betänkande 2018/19:TU7

Körkortsutbildningssystemet för trafikskolor bör ses över (TU7)

Regeringen bör utreda hur körkortsutbildningssystemet kan bli effektivare och hur illegal övningskörningsverksamhet kan begränsas. Dessutom bör regeringen snarast sätta in vissa åtgärder för att hindra illegala trafikskolor. Det tycker Trafikutskottet som föreslår att riksdagen riktar ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om detta.

Enligt trafikutskottet bör körkortsutbildningen anpassas till ny teknik som kan utveckla körandet. Utbildningen behöver också förenklas och bli effektivare. Exempelvis genom att elever som har gjort en mindre miss på körprovet ska kunna få göra om det momentet i stället för att göra om hela provet.

Dessutom anser utskottet att regeringen redan nu kan genomföra åtgärder för att motverka illegala körskolor. Det handlar om att en handledare maximalt ska få ha tillstånd för tio elever jämfört med dagens femton. Möjligheten att införa tillståndsplikt för privatpersoner som äger fordon med dubbelkommando bör också ses över.

Förslaget om tillkännagivande kom i samband med att utskottet behandlade motioner från allmänna motionstiden 2018 om trafiksäkerhet. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motioner.

Förslagspunkter

1. Trafiksäkerhetsarbetet

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:139 av Mattias Ingeson (KD),

2018/19:1121 av Thomas Morell m.fl. (SD) yrkandena 32-34 och 39,

2018/19:1635 av John Weinerhall (M),

2018/19:2686 av Jörgen Hellman (S) och

2018/19:2730 av Lorentz Tovatt (MP) yrkandena 6 och 7.

Reservation 1 (SD)

2. Vissa frågor om vägars utformning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:6 av Jimmy Loord (KD),

2018/19:736 av Thomas Morell m.fl. (SD),

2018/19:1121 av Thomas Morell m.fl. (SD) yrkandena 6, 7 och 30,

2018/19:2734 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD) yrkande 8 och

2018/19:2901 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 31.

Reservation 2 (M)
Reservation 3 (SD)
Reservation 4 (C)
Reservation 5 (KD)

3. Trafikkorsningar

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:201 av Johnny Skalin (SD),

2018/19:444 av Markus Wiechel m.fl. (SD) yrkandena 1, 2 och 4,

2018/19:989 av Erik Bengtzboe (M),

2018/19:2526 av Per Åsling (C) yrkande 4 och

2018/19:2968 av Patrik Jönsson m.fl. (SD) yrkande 37.

Reservation 6 (SD)

4. Insatser mot alkohol vid bilkörning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:283 av Markus Wiechel (SD) yrkande 3,

2018/19:1121 av Thomas Morell m.fl. (SD) yrkande 25,

2018/19:1122 av Jimmy Ståhl m.fl. (SD) yrkande 20 och

2018/19:2734 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD) yrkandena 9, 12, 15 och 41.

Reservation 7 (SD)
Reservation 8 (KD)

5. Vissa frågor om vinterdäck

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:591 av Lotta Finstorp (M),

2018/19:1415 av Lars Beckman (M),

2018/19:1563 av Lotta Olsson (M),

2018/19:2248 av Per Lodenius (C),

2018/19:2774 av Edward Riedl (M) och

2018/19:2901 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 29.

Reservation 9 (M)
Reservation 10 (C)

6. Vinterdäck på tunga fordon

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1121 av Thomas Morell m.fl. (SD) yrkande 41,

2018/19:2512 av Rickard Nordin (C) och

2018/19:2734 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD) yrkandena 17 och 18.

Reservation 11 (SD)
Reservation 12 (KD)

7. Hastighetsbegränsningar

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:283 av Markus Wiechel (SD) yrkande 4,

2018/19:578 av Patrik Jönsson (SD),

2018/19:1121 av Thomas Morell m.fl. (SD) yrkandena 29 och 38,

2018/19:1165 av Heléne Björklund (S),

2018/19:1411 av Lars Beckman (M),

2018/19:1447 av Carl-Oskar Bohlin (M),

2018/19:2730 av Lorentz Tovatt (MP) yrkande 3 och

2018/19:2901 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 30.

Reservation 13 (SD)
Reservation 14 (V)

8. Trafiksäkerhet vid vägarbeten

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:301 av Eric Westroth (SD),

2018/19:415 av Betty Malmberg (M) yrkandena 1 och 2,

2018/19:1121 av Thomas Morell m.fl. (SD) yrkande 35,

2018/19:1317 av Mattias Ottosson m.fl. (S),

2018/19:1598 av Kadir Kasirga (S),

2018/19:1853 av Jan Ericson (M) och

2018/19:2109 av Magnus Manhammar (S).

Reservation 15 (SD)

9. Trafik- och hastighetsövervakning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1121 av Thomas Morell m.fl. (SD) yrkande 37,

2018/19:2730 av Lorentz Tovatt (MP) yrkandena 9-12,

2018/19:2746 av Amanda Palmstierna m.fl. (MP) och

2018/19:2901 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 21.

Reservation 16 (M)
Reservation 17 (SD)

10. Förarutbildningen

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:313 av Jimmy Ståhl (SD),

2018/19:965 av Boriana Åberg (M) och

2018/19:2734 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD) yrkandena 38 och 40.

Reservation 18 (SD)
Reservation 19 (KD)

11. Fördjupad översyn av förarutbildningen

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det utskottet anför dels om behovet av en generell översyn av förarutbildningen, dels om att antalet tillstånd som en handledare kan ha bör begränsas till tio stycken och att möjligheten att införa tillståndsplikt för innehav av fordon med dubbelkommando bör ses över och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2018/19:2901 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 33 och

bifaller delvis motionerna

2018/19:1121 av Thomas Morell m.fl. (SD) yrkande 51,

2018/19:1207 av Lars Beckman (M),

2018/19:1302 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S),

2018/19:1440 av Kristina Axén Olin och Lotta Olsson (båda M),

2018/19:1561 av Lotta Olsson (M) i denna del,

2018/19:1845 av Jan Ericson (M),

2018/19:2734 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD) yrkande 39 och

2018/19:2901 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 32.

Reservation 20 (S, V, MP)

12. Åtgärder mot fusk vid kunskapsprov

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:283 av Markus Wiechel (SD) yrkande 5 och

2018/19:1561 av Lotta Olsson (M) i denna del.

13. Körkortsutbildningen för motorcyklister

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:576 av Patrik Jönsson (SD),

2018/19:2286 av Camilla Waltersson Grönvall (M) yrkandena 1-3 och

2018/19:2901 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 26.

Reservation 21 (M)
Reservation 22 (SD)

14. Körkortsbehörigheter

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:444 av Markus Wiechel m.fl. (SD) yrkande 3 och

2018/19:1419 av Lars Beckman (M).

15. Uppvisande av giltigt körkort

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:283 av Markus Wiechel (SD) yrkande 6,

2018/19:1121 av Thomas Morell m.fl. (SD) yrkande 26,

2018/19:2287 av Camilla Waltersson Grönvall (M) och

2018/19:2901 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 27.

Reservation 23 (M)
Reservation 24 (SD)

16. Medicinska aspekter

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:99 av Carina Ståhl Herrstedt (SD),

2018/19:181 av Jörgen Grubb (SD),

2018/19:539 av Angelica Lundberg (SD),

2018/19:618 av Johan Hultberg (M),

2018/19:1024 av Betty Malmberg (M) yrkandena 1-3,

2018/19:1121 av Thomas Morell m.fl. (SD) yrkandena 55 och 56,

2018/19:2311 av Emma Hult (MP) yrkandena 1 och 2 samt

2018/19:2730 av Lorentz Tovatt (MP) yrkande 8.

Reservation 25 (SD)
Reservation 26 (C, L)

17. Körning med utryckningsfordon

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:967 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M) och

2018/19:1988 av Mattias Jonsson (S).

18. Bälten och bilbarnstolar

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:93 av Angelica Lundberg (SD),

2018/19:1121 av Thomas Morell m.fl. (SD) yrkande 31 och

2018/19:2111 av Sanne Lennström m.fl. (S).

Reservation 27 (SD)

19. Reflexer

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2068 av Cecilie Tenfjord Toftby (M).

20. Ridvägar

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2320 av Angelika Bengtsson m.fl. (SD) yrkande 2.

21. Tidsomställning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1014 av Lotta Finstorp (M),

2018/19:1859 av Cecilia Widegren (M),

2018/19:2214 av Yasmine Eriksson (SD) och

2018/19:2392 av Annika Qarlsson och Ulrika Heie (båda C) yrkandena 1 och 2.

Reservation 28 (C)

3

Debatt

Bordläggning: 2019-03-27
Debatt i kammaren: 2019-03-28
4

Beslut

Beslut: 2019-03-28
21 förslagspunkter

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Trafiksäkerhetsarbetet

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:139 av Mattias Ingeson (KD),

2018/19:1121 av Thomas Morell m.fl. (SD) yrkandena 32-34 och 39,

2018/19:1635 av John Weinerhall (M),

2018/19:2686 av Jörgen Hellman (S) och

2018/19:2730 av Lorentz Tovatt (MP) yrkandena 6 och 7.

Reservation 1 (SD)

2. Vissa frågor om vägars utformning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:6 av Jimmy Loord (KD),

2018/19:736 av Thomas Morell m.fl. (SD),

2018/19:1121 av Thomas Morell m.fl. (SD) yrkandena 6, 7 och 30,

2018/19:2734 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD) yrkande 8 och

2018/19:2901 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 31.

Reservation 2 (M)
Reservation 3 (SD)
Reservation 4 (C)
Reservation 5 (KD)

3. Trafikkorsningar

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:201 av Johnny Skalin (SD),

2018/19:444 av Markus Wiechel m.fl. (SD) yrkandena 1, 2 och 4,

2018/19:989 av Erik Bengtzboe (M),

2018/19:2526 av Per Åsling (C) yrkande 4 och

2018/19:2968 av Patrik Jönsson m.fl. (SD) yrkande 37.

Reservation 6 (SD)

4. Insatser mot alkohol vid bilkörning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:283 av Markus Wiechel (SD) yrkande 3,

2018/19:1121 av Thomas Morell m.fl. (SD) yrkande 25,

2018/19:1122 av Jimmy Ståhl m.fl. (SD) yrkande 20 och

2018/19:2734 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD) yrkandena 9, 12, 15 och 41.

Reservation 7 (SD)
Reservation 8 (KD)

5. Vissa frågor om vinterdäck

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:591 av Lotta Finstorp (M),

2018/19:1415 av Lars Beckman (M),

2018/19:1563 av Lotta Olsson (M),

2018/19:2248 av Per Lodenius (C),

2018/19:2774 av Edward Riedl (M) och

2018/19:2901 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 29.

Reservation 9 (M)
Reservation 10 (C)

6. Vinterdäck på tunga fordon

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1121 av Thomas Morell m.fl. (SD) yrkande 41,

2018/19:2512 av Rickard Nordin (C) och

2018/19:2734 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD) yrkandena 17 och 18.

Reservation 11 (SD)
Reservation 12 (KD)

7. Hastighetsbegränsningar

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:283 av Markus Wiechel (SD) yrkande 4,

2018/19:578 av Patrik Jönsson (SD),

2018/19:1121 av Thomas Morell m.fl. (SD) yrkandena 29 och 38,

2018/19:1165 av Heléne Björklund (S),

2018/19:1411 av Lars Beckman (M),

2018/19:1447 av Carl-Oskar Bohlin (M),

2018/19:2730 av Lorentz Tovatt (MP) yrkande 3 och

2018/19:2901 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 30.

Reservation 13 (SD)
Reservation 14 (V)

8. Trafiksäkerhet vid vägarbeten

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:301 av Eric Westroth (SD),

2018/19:415 av Betty Malmberg (M) yrkandena 1 och 2,

2018/19:1121 av Thomas Morell m.fl. (SD) yrkande 35,

2018/19:1317 av Mattias Ottosson m.fl. (S),

2018/19:1598 av Kadir Kasirga (S),

2018/19:1853 av Jan Ericson (M) och

2018/19:2109 av Magnus Manhammar (S).

Reservation 15 (SD)

9. Trafik- och hastighetsövervakning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1121 av Thomas Morell m.fl. (SD) yrkande 37,

2018/19:2730 av Lorentz Tovatt (MP) yrkandena 9-12,

2018/19:2746 av Amanda Palmstierna m.fl. (MP) och

2018/19:2901 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 21.

Reservation 16 (M)
Reservation 17 (SD)

10. Förarutbildningen

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:313 av Jimmy Ståhl (SD),

2018/19:965 av Boriana Åberg (M) och

2018/19:2734 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD) yrkandena 38 och 40.

Reservation 18 (SD)
Reservation 19 (KD)

11. Fördjupad översyn av förarutbildningen

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det utskottet anför dels om behovet av en generell översyn av förarutbildningen, dels om att antalet tillstånd som en handledare kan ha bör begränsas till tio stycken och att möjligheten att införa tillståndsplikt för innehav av fordon med dubbelkommando bör ses över och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2018/19:2901 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 33 och

bifaller delvis motionerna

2018/19:1121 av Thomas Morell m.fl. (SD) yrkande 51,

2018/19:1207 av Lars Beckman (M),

2018/19:1302 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S),

2018/19:1440 av Kristina Axén Olin och Lotta Olsson (båda M),

2018/19:1561 av Lotta Olsson (M) i denna del,

2018/19:1845 av Jan Ericson (M),

2018/19:2734 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD) yrkande 39 och

2018/19:2901 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 32.

Reservation 20 (S, V, MP)

12. Åtgärder mot fusk vid kunskapsprov

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:283 av Markus Wiechel (SD) yrkande 5 och

2018/19:1561 av Lotta Olsson (M) i denna del.

13. Körkortsutbildningen för motorcyklister

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:576 av Patrik Jönsson (SD),

2018/19:2286 av Camilla Waltersson Grönvall (M) yrkandena 1-3 och

2018/19:2901 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 26.

Reservation 21 (M)
Reservation 22 (SD)

14. Körkortsbehörigheter

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:444 av Markus Wiechel m.fl. (SD) yrkande 3 och

2018/19:1419 av Lars Beckman (M).

15. Uppvisande av giltigt körkort

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:283 av Markus Wiechel (SD) yrkande 6,

2018/19:1121 av Thomas Morell m.fl. (SD) yrkande 26,

2018/19:2287 av Camilla Waltersson Grönvall (M) och

2018/19:2901 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 27.

Reservation 23 (M)
Reservation 24 (SD)

16. Medicinska aspekter

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:99 av Carina Ståhl Herrstedt (SD),

2018/19:181 av Jörgen Grubb (SD),

2018/19:539 av Angelica Lundberg (SD),

2018/19:618 av Johan Hultberg (M),

2018/19:1024 av Betty Malmberg (M) yrkandena 1-3,

2018/19:1121 av Thomas Morell m.fl. (SD) yrkandena 55 och 56,

2018/19:2311 av Emma Hult (MP) yrkandena 1 och 2 samt

2018/19:2730 av Lorentz Tovatt (MP) yrkande 8.

Reservation 25 (SD)
Reservation 26 (C, L)

17. Körning med utryckningsfordon

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:967 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M) och

2018/19:1988 av Mattias Jonsson (S).

18. Bälten och bilbarnstolar

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:93 av Angelica Lundberg (SD),

2018/19:1121 av Thomas Morell m.fl. (SD) yrkande 31 och

2018/19:2111 av Sanne Lennström m.fl. (S).

Reservation 27 (SD)

19. Reflexer

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2068 av Cecilie Tenfjord Toftby (M).

20. Ridvägar

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2320 av Angelika Bengtsson m.fl. (SD) yrkande 2.

21. Tidsomställning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1014 av Lotta Finstorp (M),

2018/19:1859 av Cecilia Widegren (M),

2018/19:2214 av Yasmine Eriksson (SD) och

2018/19:2392 av Annika Qarlsson och Ulrika Heie (båda C) yrkandena 1 och 2.

Reservation 28 (C)