Tydligare befogenheter för polisen när beslut om avvisning eller utvisning verkställs

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2017/18:SfU5

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 27 september 2017

Nästa händelse: Trycklov 22 september 2017

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-06-13
Justering: 2017-09-19
Trycklov: 2017-09-22
Betänkande 2017/18:SfU5
3

Debatt

Bordläggning: 2017-09-26
Debatt i kammaren: 2017-09-27
4

Beslut

Beslut: 2017-09-27