Uppföljning av återvändandedirektivet och direktivet om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2016/17:SfU8

Planerat beslutsdatum: 1 februari 2017
Nästa händelse: Justering 26 januari 2017

Uppföljning av återvändandedirektivet och direktivet om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning

Dokumentet är inte publicerat
1

Förslag

1 motion
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-01-19
Justering: 2017-01-26
Trycklov: 2017-01-27
Betänkande 2016/17:SfU8
3

Debatt

Bordläggning: 2017-01-31
Debatt i kammaren: 2017-02-01
4

Beslut

Beslut: 2017-02-01