Uppskov med behandlingen av vissa ärenden

Socialutskottets betänkande 2017/18:SoU21

Ärendet är avslutat

Beslutat: 14 juni 2018

Beslut

Uppskov med behandling av ärenden (SoU21)

Behandlingen av vissa ärenden skjuts upp till riksmötet 2018/19. Det gäller proposition 2017/18:156 Ny lag om tobak och liknande produkter och följdmotionerna 2017/18:4013-2017/18:4017. Även eventuella nya ärenden som kan komma att skickas till socialutskottet under resten av riksmötet 2017/18 föreslås skjutas upp till nästa riksmöte.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

Ingen information att visa
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-06-05
Justering: 2018-06-05
Trycklov: 2018-06-05
Betänkande 2017/18:SoU21

Uppskov med behandling av ärenden (SoU21)

Socialutskottet föreslår att behandlingen av vissa ärenden skjuts upp till riksmötet 2018/19. Det gäller proposition 2017/18:156 Ny lag om tobak och liknande produkter och följdmotionerna 2017/18:4013-2017/18:4017. Även eventuella nya ärenden som kan komma att skickas till socialutskottet under resten av riksmötet 2017/18 föreslås skjutas upp till nästa riksmöte.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-06-13
Debatt i kammaren: 2018-06-14
4

Beslut

Beslut: 2018-06-14
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Uppskov med behandlingen av vissa ärenden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen medger att behandlingen av
a) proposition 2017/18:156 Ny lag om tobak och liknande produkter,
b) följdmotionerna 2017/18:4013-2017/18:4017,
c) de övriga ärenden som kan komma att hänvisas till utskottet under återstoden av innevarande riksmöte
får skjutas upp till nästa riksmöte.