Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske medanslutande näringar

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2002/03:MJU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 20 december 2002

Beslut

Anslag till jord- och skogsbruk samt fiske (MJU2)

Riksdagen godkände i huvudsak regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag till jord- och skogsbruk samt fiske för 2003. Riksdagen beslutade, med anledning av motionsförslag (s, v, mp), att tre anslag får sammanlagt 20,5 miljoner kronor mer än regeringen föreslagit. Det gäller Sveriges lantbruksuniversitet, ersättningar för viltskador m.m. samt Livsmedelsverket. Sammanlagt får utgiftsområdet ca 10,5 miljarder kronor. Ungefär 51 % av utgifterna finansieras från EU-budgeten. Merparten av EU-stödet gäller obligatoriska åtgärder som arealersättning, djurbidrag, intervention och exportbidrag.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till propositionen. Bifall till ett motionsyrkande om höjning av anslagen 25:1, 42:6 och 43:12. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

24 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2002-11-12
Justering: 2002-12-05
Betänkande publicerat: 2002-12-11
Trycklov: 2002-12-11
Reservationer 5
Betänkande 2002/03:MJU2

Anslag till jord- och skogsbruk samt fiske (MJU2)

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen i huvudsak godkänner regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag till jord- och skogsbruk samt fiske för 2003. Utskottet föreslår, med anledning av motionsförslag (s, v, mp), att tre anslag får sammanlagt 20,5 miljoner kronor mer än regeringen föreslagit. Det gäller Sveriges lantbruksuniversitet, ersättningar för viltskador m.m. samt Livsmedelsverket. Sammanlagt får utgiftsområdet ca 10,5 miljarder kronor. Ungefär 51 % av utgifterna finansieras från EU-budgeten. Merparten av EU-stödet gäller obligatoriska åtgärder som arealersättning, djurbidrag, intervention och exportbidrag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2002-12-19
4

Beslut

Beslut: 2002-12-20
11 förslagspunkter, 8 acklamationer, 3 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Anslag inom utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller motion 2002/03:Fi230 yrkande 10, bifaller delvis proposition 2002/03:1 Utgiftsområde 23 punkt 11 och avslår motionerna 2002/03:Fi232 yrkande 21, 2002/03:MJ207 yrkandena 2 och 3, 2002/03:MJ222, 2002/03:MJ255, 2002/03:MJ259, 2002/03:MJ275 yrkande 1, 2002/03:MJ422 yrkande 20, 2002/03:MJ424 yrkandena 6-9, 11, 12, 15, 16, 19, 26 och 28, 2002/03:MJ425 yrkande 9, 2002/03:MJ428 yrkande 19, 2002/03:MJ435 yrkandena 1 och 2, 2002/03:MJ444 yrkandena 8-13, 2002/03:MJ447 och 2002/03:MJ487 yrkandena 5, 12, 14, 25, 30 och 37.

2. Vissa bemyndiganden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2002/03:1 Utgiftsområde 23 punkterna 1, 2 och 4-10.

3. Tillgång till viss kredit

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2002/03:1 Utgiftsområde 23 punkt 3.

4. Principerna för utbetalning av vissa stöd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:MJ206 yrkande 3, 2002/03:MJ314 yrkande 2 och 2002/03:MJ487 yrkande 8.

5. Förändring av ersättningen för produktionsbortfall vid epizootiutbrott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:MJ487 yrkande 26.

Reservation 1 (c)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (c)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1310013
m48007
c01606
fp45102
kd30003
v25005
mp15002
-0000
Totalt29417038

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

6. Utbildning och forskning inom jordbruks- och livsmedelsområdet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:MJ421 yrkande 2, 2002/03:MJ424 yrkande 20 och 2002/03:MJ487 yrkandena 27 och 33.

Reservation 2 (kd)
Reservation 3 (c)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1300014
m48007
c00166
fp170292
kd03003
v25005
mp15002
-0000
Totalt235304539

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

7. Säkerställande av den norrländska jordbruksforskningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:MJ389 och 2002/03:MJ407.

Reservation 4 (c)

8. Ytterligare tjänster vid Sveriges lantbruksuniversitet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:MJ354 och 2002/03:MJ421 yrkande 3.

9. Finansiering av ekologisk forskning vid Stiftelsen Biodynamiska Forskningsinstitutet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:MJ464 yrkande 2 och 2002/03:MJ487 yrkande 28.

Reservation 5 (c, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (c, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1300113
m48007
c01606
fp170292
kd30003
v25005
mp01502
-0000
Totalt250313038

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

10. Skogsforskning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:MJ340.

11. Kollektiv forskning om grönytesektorn och fritidsodlingen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:MJ469 yrkande 1.