Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Konstitutionsutskottets betänkande 2002/03:KU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 11 december 2002

Beslut

Anslag till hovet, riksdag, regering och presstöd (KU1)

Riksdagen godkände regeringens förslag om anslag inom utgiftsområdet Rikets styrelse, bl.a. hovet, regeringen och presstödet. Riksdagen godkände också riksdagsstyrelsens förslag om anslag men med den tekniska ändringen att riksdagens förvaltningskostnader ska belasta anslaget för riksdagsförvaltningen. Vidare beslutades om ändringar i radio- och TV-lagen och i lagen om stöd till riksdagsledamöternas och partigruppernas arbete i riksdagen.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till propositionen. Avslag på motionerna. Redogörelsen läggs till handlingarna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

15 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2002-10-10
Justering: 2002-11-26
Betänkande publicerat: 2002-12-05
Trycklov: 2002-12-05
Reservationer 2
Betänkande 2002/03:KU1

Anslag till hovet, riksdag, regering och presstöd (KU1)

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag om anslag inom utgiftsområdet Rikets styrelse, bl.a. hovet, regeringen och presstödet. Riksdagen föreslås också godkänna riksdagsstyrelsens förslag om anslag men med den tekniska ändringen att riksdagens förvaltningskostnader ska belasta anslaget för riksdagsförvaltningen. Utskottet föreslår vidare att riksdagen godkänner regeringens förslag till ändringar i radio- och TV-lagen och i lagen om stöd till riksdagsledamöternas och partigruppernas arbete i riksdagen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2002-12-11
4

Beslut

Beslut: 2002-12-11
11 förslagspunkter, 11 acklamationer

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Anslag under utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2002/03:1 Utgiftsområde 1 punkt 2, bifaller delvis proposition 2002/03:1 Utgiftsområde 1 punkterna 1 och 7 och avslår motionerna 2001/02:U343 yrkande 2, 2002/03:K311, 2002/03:K367, 2002/03:K406 yrkandena 1, 4 och 5, 2002/03:K407, 2002/03:K430, 2002/03:Fi232 yrkande 8 och 2002/03:U297 yrkande 7.

2. Investeringsplan för riksdagsförvaltningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2002/03:1 Utgiftsområde 1 punkt 3.

3. Bemyndiganden för riksdagsförvaltningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2002/03:1 Utgiftsområde 1 punkterna 5 och 6 och bifaller delvis proposition 2002/03:1 Utgiftsområde 1 punkt 4.

4. Ändringar i radio- och TV-lagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2002/03:1 Utgiftsområde 17 punkt 3.

5. Utriksrepresentationens organistion

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:U208 och 2002/03:U268 yrkandena 7 och 8.

Reservation 1 (kd)

6. Kompetens vid utlandsmyndigheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:U268 yrkandena 4-6.

Reservation 2 (kd)

7. Konsulärt bistånd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:K403.

8. Djurskyddsminister

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:MJ490 yrkande 2.

9. Minister för den samlade minoritetspolitiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:K419.

10. Sammanhållet ombudsmannainstitut

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Sf378 yrkande 6 och 2002/03:A364 yrkande 23.

11. Riksdagsförvaltningens årsredovisning för verksamhetsåret 2001

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger redogörelse 2001/02:RS2 till handlingarna.