Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2017/18:SfU2

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 12 december 2017

Nästa händelse: Justering 5 december 2017

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

26 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-11-14
Justering: 2017-12-05
Trycklov: 2017-12-07
Betänkande 2017/18:SfU2
3

Debatt

Bordläggning: 2017-12-11
Debatt i kammaren: 2017-12-12
4

Beslut

Beslut: 2017-12-12