Utgiftsområde 13 Arbetsmarknad

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2002/03:AU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 19 december 2002

Beslut

Anslag till arbetsmarknad (AU1)

Riksdagen godkände regeringens förslag i budgetpropositionen om 60,3 miljarder kronor i anslag inom arbetsmarknadsområdet för 2003. Anslagen går främst till kontantstöd vid arbetslöshet och deltagande i arbetsmarknadspolitiska program. Lägsta ersättningsnivån i aktivitetsstödet, dvs. det stöd som lämnas till dem som deltar i arbetsmarknadspolitiska program, höjs från nuvarande 183 kronor per dag till 223 kronor från 2003. Utvecklingsersättningen till deltagare i ungdomsgarantin (20-24-åringar) höjs från 3 160 kronor per månad till 3 280 kronor från 2003. De satsningar på bristyrkesutbildning för personer med utländsk högskoleexamen som inleddes år 2001 fortsätter under 2003. Minst 70 miljoner kronor avsätts för det ändamålet och ytterligare 10 miljoner kronor ska disponeras av regeringen för åtgärder som kan bli aktuella senare. Vidare lade riksdagen regeringens resultatskrivelse om Sveriges genomförande av EU:s sysselsättningsstrategi till handlingarna.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

54 motioner, 1 proposition, 1 skr

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2002-11-12
Justering: 2002-11-26
Betänkande publicerat: 2002-12-11
Trycklov: 2002-12-10
Reservationer 9
Betänkande 2002/03:AU1

Anslag till arbetsmarknad (AU1)

Arbetsmarknadsutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag i budgetpropositionen om 60,3 miljarder kronor i anslag inom arbetsmarknadsområdet för 2003. Anslagen går främst till kontantstöd vid arbetslöshet och deltagande i arbetsmarknadspolitiska program. Lägsta ersättningsnivån i aktivitetsstödet, dvs. det stöd som lämnas till dem som deltar i arbetsmarknadspolitiska program, höjs från nuvarande 183 kronor per dag till 223 kronor från 2003. Utvecklingsersättningen till deltagare i ungdomsgarantin (20-24-åringar) höjs från 3 160 kronor per månad till 3 280 kronor från 2003. De satsningar på bristyrkesutbildning för personer med utländsk högskoleexamen som inleddes år 2001 fortsätter under 2003. Minst 70 miljoner kronor avsätts för det ändamålet och ytterligare 10 miljoner kronor ska disponeras av regeringen för åtgärder som kan bli aktuella senare. Vidare föreslås att riksdagen lägger regeringens resultatskrivelse om Sveriges genomförande av EU:s sysselsättningsstrategi till handlingarna.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2002-12-18
4

Beslut

Beslut: 2002-12-19
9 förslagspunkter, 6 acklamationer, 3 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Allmän inriktning av politiken m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Sf226 yrkande 8, 2002/03:Sf332 yrkande 6, 2002/03:Sf336 yrkande 6, 2002/03:So296 yrkande 4, 2002/03:Kr230 yrkandena 3-5, 2002/03:Kr264 yrkande 13, 2002/03:Kr296 yrkandena 1-3, 2002/03:Kr372 yrkande 29, 2002/03:Ub272 yrkande 2, 2002/03:N227 yrkande 8, 2002/03:N395 yrkande 11, 2002/03:A206, 2002/03:A225 yrkandena 1-7, 2002/03:A228, 2002/03:A239 yrkandena 2, 5-13, 28-30 och 33, 2002/03:A244 yrkandena 1 och 2, 2002/03:A257, 2002/03:A259, 2002/03:A266, 2002/03:A277, 2002/03:A291, 2002/03:A292, 2002/03:A294 yrkandena 1-6, 2002/03:A306 yrkandena 1 och 2, 2002/03:A314 yrkandena 1-3, 5, 8-12 och 14-16, 2002/03:A320 yrkandena 1-4, 6, 14, 17-19, 26, 28 och 29, 2002/03:A321 yrkandena 1, 3 och 4, 2002/03:A324 yrkandena 1, 2 och 6, 2002/03:A330 yrkandena 1 och 2, 2002/03:A332 yrkandena 1-9, 11-14 och 17, 2002/03:A335 yrkandena 1-5, 2002/03:A364 yrkandena 1-5, det senare i denna del, och 2002/03:A367 yrkandena 1 och 4.

Reservation 1 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1300014
m04906
c01903
fp04305
kd02904
v25005
mp15002
-0000
Totalt170140039

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. EMU och arbetsmarknaden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:A258 yrkandena 1-4.

Reservation 2 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1310013
m49006
c19003
fp43005
kd29004
v02505
mp10142
-0000
Totalt272251438

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Lönebidragsfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:So513 yrkandena 1-4 och 6, 2002/03:A220, 2002/03:A222, 2002/03:A239 yrkande 31, 2002/03:A245, 2002/03:A261, 2002/03:A282, 2002/03:A284, 2002/03:A285, 2002/03:A302, 2002/03:A330 yrkande 3, 2002/03:A341, 2002/03:A342 och 2002/03:A367 yrkande 2.

Reservation 3 (fp)
Reservation 4 (kd)
Reservation 5 (c)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1310013
m44146
c00193
fp04305
kd00294
v25005
mp15002
-0000
Totalt215445238

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Arbetskraftsbehov i trädgårdsnäringen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Sk347 yrkande 3.

Reservation 6 (kd)

5. Naturvårdsarbete inom arbetsmarknadspolitikens ram

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:A204 och 2002/03:A205.

Reservation 7 (c)

6. Sveriges genomförande av EU:s sysselsättningsstrategi

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:A10 yrkandena 1-3, 2001/02:A11 yrkandena 1 och 2, 2002/03:A1 yrkandena 1-3, 2002/03:A2 yrkandena 1-16 och 2002/03:A320 yrkande 25 och lägger skrivelse 2001/02:187 till handlingarna.

Reservation 8 (m, c, fp, kd)

7. Mål för politikområdet Arbetsmarknadspolitik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:A364 yrkande 14.

Reservation 9 (m)

8. Lokalisering av Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:A278.

9. Anslag på utgiftsområde 13 för 2003

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2002/03:1 Utgiftsområde 13 punkterna 1-9 och avslår motionerna 2002/03:Fi232 yrkande 16, 2002/03:A320 yrkande 32, 2002/03:A330 yrkande 4, 2002/03:A332 yrkande 19 och 2002/03:A364 yrkandena 5 i denna del och 6-13.