Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2017/18:AU2

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 13 december 2017

Nästa händelse: Justering 7 december 2017

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång