Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2018/19:AU2

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 20 december 2018

Nästa händelse: Beredning 11 december 2018

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat