Utgiftsområde 15 Studiestöd

Utbildningsutskottets betänkande 2002/03:UBU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 13 december 2002

Beslut

Anslag till studiestöd (UbU2)

Spela video
Laddar {{loadingpercent}}%
Spela video
Spela video

00:00 00:00
00:00

Riksdagen godkände i huvudsak regeringen förslag om 21,8 miljarder kronor i anslag till studiestöd för 2003. Riksdagen beslutade, med anledning av motionsförslag (s, v, mp), att det anslag till rekryteringsbidrag till vuxenstuderande som regeringen föreslagit minskas med 250 miljoner kronor. Anledningen är en minskning av utgiftsramen. Anslaget till studiehjälp ökas med 300 miljoner kronor för 2003 för att studiebidrag och extra tillägg i studiehjälpssystemet ska kunna betalas ut i tio månader i stället för nuvarande nio.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till propositionen och bifall till en motion beträffande anslag inom utgiftsområde 15 Studiestöd. I övrigt bifall till propositionen och avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

20 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2002-11-05
Justering: 2002-11-26
Betänkande publicerat: 2003-11-29
Trycklov: 2002-11-28
Reservationer 9
Betänkande 2002/03:UBU2

Anslag till studiestöd (UbU2)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen i huvudsak godkänner regeringen förslag om 21,8 miljarder kronor i anslag till studiestöd för 2003. Utskottet föreslår, med anledning av motionsförslag (s, v, mp), att det anslag till rekryteringsbidrag till vuxenstuderande som regeringen föreslagit minskas med 250 miljoner kronor. Anledningen är en minskning av utgiftsramen. Anslaget till studiehjälp ökas med 300 miljoner kronor för 2003 för att studiebidrag och extra tillägg i studiehjälpssystemet ska kunna betalas ut i tio månader i stället för nuvarande nio.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2002-12-12
4

Beslut

Beslut: 2002-12-13
17 förslagspunkter, 14 acklamationer, 3 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Sekretesslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

2. Studiestödslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

3. Lagen (2002:624) om rekryteringsbidrag till vuxenstuderande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

4. Anslag inom utgiftsområde 15 Studiestöd för budgetåret 2003, m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

5. Studiehjälpen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Reservation 1 (kd)

6. Studiebidragssystemet för ungdomar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

7. Inkomstprövningen vid beviljande av studiemedel (fribeloppet)

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Reservation 2 (m, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (m, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1290015
m044011
c14008
fp04206
kd02904
v22008
mp12005
-0000
Totalt177115057

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

8. Tolvterminersregeln vid beviljande av studiemedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Reservation 3 (m, c, fp)
Reservation 4 (kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (m, c, fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1290015
m044011
c01408
fp04206
kd00294
v21018
mp11015
-0000
Totalt1611003157

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

9. Den övre åldersgränsen för studiemedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Reservation 5 (kd)

10. Bidragsandelen i studiemedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Reservation 6 (kd)
Reservation 7 (c)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (c)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1290015
m440011
c01408
fp42006
kd00294
v22008
mp12005
-0000
Totalt249142957

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

11. Principen om studiemedelsbelopp i direkt proportion till uppnådda poäng

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Reservation 8 (fp)

12. Försäljning av studielånsstocken på marknaden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

13. ''Först-till-kvarn-systemet'' vid beviljande av rekryteringsbidrag till vuxenstuderande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Reservation 9 (kd)

14. Korttidsstudiestöd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

15. Tilläggslån för småbarnsföräldrar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

16. Villkoren för studiemedel efter graviditet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

17. Teckenspråksutbildning för föräldrar m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: