Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Utbildningsutskottets betänkande 2017/18:UbU1

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 14 december 2017

Nästa händelse: Justering 7 december 2017

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

37 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-10-26
Justering: 2017-12-07
Trycklov: 2017-12-08
Betänkande 2017/18:UbU1
3

Debatt

Bordläggning: 2017-12-13
Debatt i kammaren: 2017-12-14
4

Beslut

Beslut: 2017-12-14