Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Kulturutskottets betänkande 2018/19:KrU1

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 18 december 2018

Nästa händelse: Justering 13 december 2018

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat