Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Civilutskottets betänkande 2017/18:CU1

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 29 november 2017

Nästa händelse: Justering 23 november 2017

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

30 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-10-26
Justering: 2017-11-23
Trycklov: 2017-11-23
Betänkande 2017/18:CU1
3

Debatt

Bordläggning: 2017-11-28
Debatt i kammaren: 2017-11-29
4

Beslut

Beslut: 2017-11-29