Utgiftsområde 19 Regional tillväxt

Näringsutskottets betänkande 2017/18:NU2

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 12 december 2017

Nästa händelse: Justering 30 november 2017

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

4 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-11-09
Justering: 2017-11-30
Trycklov: 2017-12-06
Betänkande 2017/18:NU2
3

Debatt

Bordläggning: 2017-12-08
Debatt i kammaren: 2017-12-11
4

Beslut

Beslut: 2017-12-12