Utgiftsområde 19 Regional tillväxt

Näringsutskottets betänkande 2018/19:NU2

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 17 december 2018

Nästa händelse: Justering 12 december 2018

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

4 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-12-06
Justering: 2018-12-12
Trycklov: 2018-12-12
Betänkande 2018/19:NU2
3

Debatt

Bordläggning: 2018-12-13
Debatt i kammaren: 2018-12-14
4

Beslut

Beslut: 2018-12-17