Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Finansutskottets betänkande 1997/98:FiU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 december 1997

Beslut

Anslag till samhällsekonomi och finansförvaltning (FiU2)

Riksdagen godkände regeringens budgetförslag för utgiftsområdet Samhällsekonomi och finansförvaltning. Här ingår anslag till bl.a. Konjunkturinstitutet, Riksrevisionsverket, Statskontoret, Statistiska centralbyrån, Finansinspektionen; Riksgäldskontoret, åtgärder för att stärka det finansiella systemet och åtaganden som Europeiska investeringsbanken och Europeiska utvecklingsbanken.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

13 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 1997-11-25
Justering: 1997-12-04
Betänkande 1997/98:FiU2

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1997-12-16
4

Beslut

Beslut: 1997-12-17

Protokoll med beslut