Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Finansutskottets betänkande 2018/19:FiU2

Planerat beslutsdatum: 21 december 2018

Nästa händelse: Beredning 11 december 2018

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång